Information:

Glottocode: None
ISO 639: nbj

Sources: Meakins and Nordlinger (2014)

Classification: Australian, Pama-Nyungan, South-West, Ngumbin

Map:

Pronouns:

  A S O Poss.
1st (excl) Person Singular ŋaji ŋaji ŋaji ŋajiɲ
1st (excl) Person Dual ŋajira ŋajira ŋajira ŋajiraɲ
1st (excl) Person Plural ŋandiba ŋandiba ŋandiba ŋandibaŋuɲ
1st (incl) Person Dual ŋali ŋali ŋali ŋaliwulaɲ
1st (incl) Person Plural ŋaliwa ŋaliwa ŋaliwa ŋaliwaŋuɲ
2nd Person Singular ɲundu ɲundu ɲundu ɲunuɲ
2nd Person Dual ɲunbula ɲunbula ɲunbula ɲunbulaɲ
2nd Person Plural ɲurulu ɲurulu ɲurulu ɲuruluɲ
3rd Person Singular Gender 1 ɲandu ɲandu ɲandu ɲanuɲ
3rd Person Singular Gender 2 ɲandu ɲandu ɲandu ɲanuɲ
3rd Person Dual ɲanbula ɲanbula ɲanbula ɲanbulaɲ
3rd Person Plural ɲarulu ɲarulu ɲarulu ɲaruluɲ

Lexicon:

IDWordEntryAnnotationLoanSourceSource Gloss
4620212du A (1st (incl) Person Dual)ŋaliMeakins and Nordlinger (2014)
4620012du O (1st (incl) Person Dual)ŋaliMeakins and Nordlinger (2014)
4619912du P (1st (incl) Person Dual)ŋaliwulaɲMeakins and Nordlinger (2014)
4620112du S (1st (incl) Person Dual)ŋaliMeakins and Nordlinger (2014)
4619812pl A (1st (incl) Person Plural)ŋaliwaMeakins and Nordlinger (2014)
4619612pl O (1st (incl) Person Plural)ŋaliwaMeakins and Nordlinger (2014)
4619512pl P (1st (incl) Person Plural)ŋaliwaŋuɲMeakins and Nordlinger (2014)
4619712pl S (1st (incl) Person Plural)ŋaliwaMeakins and Nordlinger (2014)
462101du A (1st (excl) Person Dual)ŋajiraMeakins and Nordlinger (2014)
462081du O (1st (excl) Person Dual)ŋajiraMeakins and Nordlinger (2014)
462071du P (1st (excl) Person Dual)ŋajiraɲMeakins and Nordlinger (2014)
462091du S (1st (excl) Person Dual)ŋajiraMeakins and Nordlinger (2014)
462061pl A (1st (excl) Person Plural)ŋandibaMeakins and Nordlinger (2014)
462041pl O (1st (excl) Person Plural)ŋandibaMeakins and Nordlinger (2014)
462031pl P (1st (excl) Person Plural)ŋandibaŋuɲMeakins and Nordlinger (2014)
462051pl S (1st (excl) Person Plural)ŋandibaMeakins and Nordlinger (2014)
462141sg A (1st (excl) Person Singular)ŋajiMeakins and Nordlinger (2014)
462121sg O (1st (excl) Person Singular)ŋajiMeakins and Nordlinger (2014)
462111sg P (1st (excl) Person Singular)ŋajiɲMeakins and Nordlinger (2014)
462131sg S (1st (excl) Person Singular)ŋajiMeakins and Nordlinger (2014)
461902du A (2nd Person Dual)ɲunbulaMeakins and Nordlinger (2014)
461882du O (2nd Person Dual)ɲunbulaMeakins and Nordlinger (2014)
461872du P (2nd Person Dual)ɲunbulaɲMeakins and Nordlinger (2014)
461892du S (2nd Person Dual)ɲunbulaMeakins and Nordlinger (2014)
461862pl A (2nd Person Plural)ɲuruluMeakins and Nordlinger (2014)
461842pl O (2nd Person Plural)ɲuruluMeakins and Nordlinger (2014)
461832pl P (2nd Person Plural)ɲuruluɲMeakins and Nordlinger (2014)
461852pl S (2nd Person Plural)ɲuruluMeakins and Nordlinger (2014)
461942sg A (2nd Person Singular)ɲunduMeakins and Nordlinger (2014)
461922sg O (2nd Person Singular)ɲunduMeakins and Nordlinger (2014)
461912sg P (2nd Person Singular)ɲunuɲMeakins and Nordlinger (2014)
461932sg S (2nd Person Singular)ɲunduMeakins and Nordlinger (2014)
461743d A (3rd Person Dual)ɲanbulaMeakins and Nordlinger (2014)
461723d O (3rd Person Dual)ɲanbulaMeakins and Nordlinger (2014)
461713d P (3rd Person Dual)ɲanbulaɲMeakins and Nordlinger (2014)
461733d S (3rd Person Dual)ɲanbulaMeakins and Nordlinger (2014)
461703p A (3rd Person Plural)ɲaruluMeakins and Nordlinger (2014)
461683p O (3rd Person Plural)ɲaruluMeakins and Nordlinger (2014)
461673p P (3rd Person Plural)ɲaruluɲMeakins and Nordlinger (2014)
461693p S (3rd Person Plural)ɲaruluMeakins and Nordlinger (2014)
461823sg M A (3rd Person Singular Masculine)ɲanduMeakins and Nordlinger (2014)
461803sg M O (3rd Person Singular Masculine)ɲanduMeakins and Nordlinger (2014)
461793sg M P (3rd Person Singular Masculine)ɲanuɲMeakins and Nordlinger (2014)
461813sg M S (3rd Person Singular Masculine)ɲanduMeakins and Nordlinger (2014)
461783sg N A (3rd Person Singular Neuter)ɲanduMeakins and Nordlinger (2014)
461763sg N O (3rd Person Singular Neuter)ɲanduMeakins and Nordlinger (2014)
461753sg N P (3rd Person Singular Neuter)ɲanuɲMeakins and Nordlinger (2014)
461773sg N S (3rd Person Singular Neuter)ɲanduMeakins and Nordlinger (2014)