Information:

Glottocode: None
ISO 639: mpc

Also Known As: Mangarai , Mangarrayi , Manggarai , Mungarai , Mungerry & Ngarrabadji

Sources: Merlan (1989)

Classification: Australian, Gunwingguan, Mangarayic

Map:

Pronouns:

  A S O Poss.
1st (excl) Person Singular ŋaja ŋaja ŋan -ŋanɟu
1st (excl) Person Dual ŋiɾ ŋiɾ ŋiɾaŋan -ŋiɾa
1st (excl) Person Plural ŋiɭa ŋiɭa ŋijanŋan -ŋiɳja
1st (incl) Person Dual ŋi ŋi ŋin -ŋiga
1st (incl) Person Plural ŋaɭa ŋaɭa ŋajanŋan -ŋaɳja
2nd Person Singular ɲaŋgi ɲaŋgi ɲan -ŋaŋga
2nd Person Dual ɳuɾ ɳuɾ ɳuɾaŋan -ɳuɾa
2nd Person Plural ɳuɭa ɳuɭa ɳujanŋan ɳuɳja
3rd Person Singular Gender 1 ɳaɾiwa ɳaɾiwa ɲiŋgiwa - -ɳawu
3rd Person Singular Gender 2 ŋaɭiwa ŋaɭiwa ŋangiwa - -ŋajawu
3rd Person Dual gaɾanwa gaɾanwa gaɾaŋan -wuɾa
3rd Person Plural gaɭaɾiwa gaɭaɾiwa gajanŋan -wuɳja

Lexicon:

IDWordEntryAnnotationLoanSourceSource Gloss
5071012du A (1st (incl) Person Dual)ŋiMerlan (1989)
5070812du O (1st (incl) Person Dual)ŋin Merlan (1989)
5070712du P (1st (incl) Person Dual)-ŋiga Merlan (1989)
5070912du S (1st (incl) Person Dual)ŋiMerlan (1989)
5070612pl A (1st (incl) Person Plural)ŋaɭaMerlan (1989)
5070412pl O (1st (incl) Person Plural)ŋajanŋan Merlan (1989)
5070312pl P (1st (incl) Person Plural)-ŋaɳja Merlan (1989)
5070512pl S (1st (incl) Person Plural)ŋaɭaMerlan (1989)
507181du A (1st (excl) Person Dual)ŋiɾMerlan (1989)
507161du O (1st (excl) Person Dual)ŋiɾaŋan Merlan (1989)
507151du P (1st (excl) Person Dual)-ŋiɾa Merlan (1989)
507171du S (1st (excl) Person Dual)ŋiɾMerlan (1989)
507141pl A (1st (excl) Person Plural)ŋiɭaMerlan (1989)
507121pl O (1st (excl) Person Plural)ŋijanŋan Merlan (1989)
507111pl P (1st (excl) Person Plural)-ŋiɳja Merlan (1989)
507131pl S (1st (excl) Person Plural)ŋiɭaMerlan (1989)
507221sg A (1st (excl) Person Singular)ŋaja Merlan (1989)
507201sg O (1st (excl) Person Singular)ŋan Merlan (1989)
507191sg P (1st (excl) Person Singular)-ŋanɟu Merlan (1989)
507211sg S (1st (excl) Person Singular)ŋaja Merlan (1989)
506982du A (2nd Person Dual)ɳuɾ Merlan (1989)
506962du O (2nd Person Dual)ɳuɾaŋanMerlan (1989)
506952du P (2nd Person Dual)-ɳuɾa Merlan (1989)
506972du S (2nd Person Dual)ɳuɾ Merlan (1989)
506942pl A (2nd Person Plural)ɳuɭa Merlan (1989)
506922pl O (2nd Person Plural)ɳujanŋanMerlan (1989)
506912pl P (2nd Person Plural)ɳuɳja Merlan (1989)
506932pl S (2nd Person Plural)ɳuɭa Merlan (1989)
507022sg A (2nd Person Singular)ɲaŋgi Merlan (1989)
507002sg O (2nd Person Singular)ɲanMerlan (1989)
506992sg P (2nd Person Singular)-ŋaŋga Merlan (1989)
507012sg S (2nd Person Singular)ɲaŋgi Merlan (1989)
506823d A (3rd Person Dual)gaɾanwa Merlan (1989)
506803d O (3rd Person Dual)gaɾaŋan Merlan (1989)
506793d P (3rd Person Dual)-wuɾa Merlan (1989)
506813d S (3rd Person Dual)gaɾanwa Merlan (1989)
506783p A (3rd Person Plural)gaɭaɾiwa Merlan (1989)
506763p O (3rd Person Plural)gajanŋan Merlan (1989)
506753p P (3rd Person Plural)-wuɳja Merlan (1989)
506773p S (3rd Person Plural)gaɭaɾiwa Merlan (1989)
506903sg M A (3rd Person Singular Masculine)ɳaɾiwa Merlan (1989)
506883sg M O (3rd Person Singular Masculine)ɲiŋgiwaThe form /ɲiŋgi/ also occurs (Merlan 1989:110).Merlan (1989)
506873sg M P (3rd Person Singular Masculine)-ɳawu Merlan (1989)
506893sg M S (3rd Person Singular Masculine)ɳaɾiwa Merlan (1989)
506863sg N A (3rd Person Singular Neuter)ŋaɭiwaMerlan (1989)
506843sg N O (3rd Person Singular Neuter)ŋangiwaThe form /ŋangi/ also occurs (Merlan 1989:110).Merlan (1989)
506833sg N P (3rd Person Singular Neuter)-ŋajawu Merlan (1989)
506853sg N S (3rd Person Singular Neuter)ŋaɭiwaMerlan (1989)